Kongre Davet


Psikoterapi Enstitüsü Bayramoğlu Eğitim ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan 5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde, hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

5.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

Sizleri 24-25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Psikoterapi Enstitüsü Darıca Eğitim ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 5.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
20 yıl önce başlayan serüvenimize hızlı ve emin adımlarla devam etmekteyiz. Büyüyerek, olgunlaşarak, evrimleşerek, birlik ve beraberlik içinde büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ve emeklerimizin bir nişanesi olarak 5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’ni gerçekleştirmek onur ve başarılarımızın bir simgesidir.

            Kongremizin temel amacı; bütüncül psikolojinin, bütüncül psikoterapinin, psikoterapideki entegrasyon çalışmalarının, bütüncül psikoterapinin klinikte ve gelişimsel hayatta uygulanmasının ele alınması ve bütüncül yaklaşımlar bağlamında olgu analizlerinin yapılmasıdır.

 Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve aynı zamanda ruh sağlığı profesyonelleri arasındaki iletişimi, iş birliğini arttırmak ve ülkemizdeki ruh sağlığı profesyonelleri yetiştiren kurumlar ve konu ile ilintili bilimler alanının iletişiminin ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti. olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz bu kongremizde temel olarak; özellikle iki kişilik terapilerin geldiği son noktada ki; kaos ve alan teorisi ile ilintili olarak eğitim, uygulama, terapötik teknikler, interdisipliner ve transdisipliner çalışma modelleri, kültürel farklılıklar, öznellik temalarının işlenmesi planlanmaktadır.

Teknik Ekibimiz, bilim kurulu ve düzenleme kurulu sizler için, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı, bu alana gönül veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir etkinlik düzenlemek için çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Kongre Başkanı
Betül Sezgin

5.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

24-25-26 Eylül 2021 

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu/Darıca/Kocaeli

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!

A M A Ç

  1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ’nin amacı; Türkiye’deki Ruh sağlığı profesyonellerinin son 30 yılda dünyada yapılmış olan KAOS VE ALAN Kuramları ile ilintili Bütüncül Psikoterapi araştırmaları, uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgilerin paylaşılması ve becerilerin geliştirilmesidir.

H E D E F

Bütüncül Psikoterapilerin dünyadaki uygulamalarının bir nevi doruk noktası olan KAOS VE ALAN Kuramlarının tarihi gelişimi, iki kişilik terapilerden sistem teorilerine geçiş, buradan alan teorisi ve kaos teorisine değişim süreçlerine ışık tutulacak ve tartışılacaktır.

Bütüncül psikoterapi bağlamında tüm psikanalitik ekollerin alan teorisine yakınlıkları ve uzaklıkları ile ilgili bir sonuç elde edecek olursak; Heinz Harman’ın Ego Psikolojisi ile başlayan Alan Teorisine yakınlaşma süreci Kohut’un Kendilik Psikolojisi, Stephan Michelle’in İlişkisel Psikanalizi, Robert Stolorow’un Özneler arası Kuramı ve son aşamada da Joseph Lichtenberg’in Güdülenme Kuramı ile örtüşme alanları ele alınacaktır.

 İlave olarak Eklektik, Ortak Faktöre Dayalı, Entegratif ve Asimilatif Bütüncül Psikoterapilerin KAOS VE ALAN Kuramları perspektifinde anlaşılması, anlatılması, öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Ayrıca Türkiye’de bu yaklaşımların kültüre duyarlı uygulanma şekilleri,  bölgesel kültürlerimize dayalı özgün Bütüncül Psikoterapilerin uygulanma çeşitliliğin ortaya konmasını sağlamak.

Katılımcılara  KAOS VE ALAN Kuramları ile ilintili olarak Bütüncü Psikoterapi’nin farklı uygulamalarının içeren;  sunumlar, paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, atölye çalışmaları, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve kapsamlı rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilmesini temin etmek.

K O N U L A R

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – “Terapide Geleneksel-Modernite Salınımında Çekim Merkezleri ve Kaos Kuramı”

Uzm. Psk. Dan. Deniz Altınay- “Sosyometride Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Dinamikler”

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur – “Korona Günlerinde Belirsizlikle Barışmak, Kaygı ve Endişeyi Yönetmek”

“Nörosinema: Shimamura’ya Göre” – Dr. İbrahim Sarı

“Nesiller Arası Aktarımın Alan Kuramı Düzleminde İncelenmesi: Olgu Sunumu”- Psk. Merve Özlem Hızar

“Kimi Seveceğim, Kime Güveneceğim?: Bir Dissosiyatif Kimlik Vakası”- Psikoterapist Emrullah Kılıç

“Kuantum Mekaniğinin Bugünkü Geldiği Noktada; Carl Gustav Jung’un Kuraminda Yer Alan Eşzamanlilik Ve Yaşayan Ruhun Mucizesi Olguları” Psk. Dan. Ümit Akçakaya

“Plazmik Modelin Alan Kurami İçerisindeki Yeri Ve Önemi- Zamanin Ruhu”- Dr. Öğr. Üyesi Gül Sultan Özeren

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş & Psk. Sümeyye Nur Külçe – “Bütünün İçindeki Birey, Bireyin İçindeki Bütün: Kaotik Yapılar”

“Yeterince İyi Ebeveyn Olmak: Toplumsal ve Kuramsal Olarak” Kl. Psk. Erdem Akgün, Psk. Derya Baloğlu, Psk. Dan. Beyza Dikicibaşı, Psk. Gülderen Demir

“Psikoloji Kuramları Ve Değişen Bilim Paradigması Perspektifinde Bilinç Dışı Kavramına”- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

“Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”- Psk. Dan. Merve Çalık

“Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi” – Uzm. Psk. Dan. Merve Çalık

“Bir Mıh Bir Nal Kurtarır, Bir Nal Bir At Kurtarır: Kaos Teorisi Ve Biyolojik Izdüşümleri”- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

“Bütüncül Yaklaşım içerisinde Psikoterapi Basamaklarının Yapılandırılması”- Kl. Psk. Erdem Akgün

Prof. Dr. Robert Stolorow & Prof. Dr. Peter Maduro – “Travma ve İlüzyon” (Kongreye özel gönderilmiş röportaj video gösterimi)

“Aktarımın Değiştirici Etkisi Bir Olgu Sunumu: Tan Vakası” – Psk. Derya Baloğlu

Prof. Dr. Jeffrey Magnavita (Online) – “Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Entegrasyonun Klinik Faydası (The Clinical Utility of Integration in Treatment of Personality Disorders)”

Prof. Dr. Gregg Henriques (Online)

“Dışavurumcu Sanat Terapileri Atölyesi”- Uzm. Psk. Dan. Merve Çalık

“Önce Değil Sonra: Teknoloji Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkisi Üzerine” Kl. Psk. Yunus Emre Karadağ

Prof. Dr. Esra Yazıcı – “Psikoterapi Eğitiminde Denge ve Denklemler”

Prof. Dr. Cengiz Güleç – “Felsefe Ruha Şifa Olabilir Mi?”

Prof. Dr. Zümra Atalay- “Mindfulness’ın Terapötik (İyileştirici) Etkisi

“Duygu Odaklı Terapi Sürecinde Uygulanan Sandalye Çalışmalarının Vaka Üzerinden Gösterilmesi: Yetersizlik Duygusundan Öz Saygıya”- Klinik Psk. Melike Feyza Ateş

“Haset, Kıskançlık, Kem Göz Ve Utanç Kavramlarına Etimolojik Ve Ilişkisel Bir Bakış”- Psk. Serpil Günyüz

“Çocuğun Kaotik Dünyası”- Kl. Psk. Mehmet Emin Sarıkaya

“Çağdaş Psikanalitik Alan Kuramlarının Karşılaştırılması Mitos İnşacı, Düşsel ve Plazmik Model” – Psk. Dan. Ramazan Yılmaz

“Kaos ve Kriz Durumlarına Müdahalede HYT (HipnoMeditatif Yeniden İşleme Terapisi)” – Dr. Haluk Alan

“Sistemik Çİft Terapisinde Aldatma Çalışılması”- Kl. Psk. Özkan Yiğit

Klinik Psk. Cüneyt Okçu- “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”

Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı – “Bağımlılık Süreci ve Kaos”

“Kaostan Düzene Geçiş: Sanat Ve Yaratıcılık Bağlamında Üç Ayrı Sanatçının Yaşamına Bütüncül Bakış (Ressam Fikret Mualla, Yazar Lewis Carroll & Müzisyen Chester Charles Bennington) “- Kl.Psk. Aysun Aktaş Özkafacı, Uzm. Psk. Dan. Gülizar Mayda Şahin, Uzm. Psk. Dan. Şeyma Demirtaş

Prof. Dr. Leslie Greenberg- “Duygulanımın Dönüştürücü Gücü” (Online)

Alberta Pos (Online)

“Duygu Odaklı Terapide Müdahale Uygulamaları”- Psk. Dan. Dr. Ayşe Devrim Burçak

“Kahramanin Yolculuğu: Kendin Olmak” – Uzm. Psk. Dan. Ümit Akçakaya

“Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Uygulamaları”- Psk. Dan. Dr. Ayşe Devrim Burçak

“Sistem Teorisi ve Genel Özellikleri” – Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

Nevzat Tarhan – “Liderlik Psikolojisi”

Prof. Dr. Medaim Yanık- “Disosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi”

Prof. Dr. Hayrettin Kara (Online) – “Görüneni Görünür Kılmak”

“Alan Kuramı Işığında Hipnotik Trans Altında Terapist ile Danışanın Rüya İnşası”- Psk. Dan. Derya Şentürk

“Travmatik Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Rüya İçeriği Temaları: Nitel Bir Analiz”- Dr. Öğr. Gör. Mahsum Avcı

“Alanda Ben , Ailem Ve Sistemik Etkileşimlerim”- Uzm. Dr. Betül Sezgin

“Bana Doğumunu Anlat Sana Bağlanmanı Söyleyeyim” Kl. Psk. Ece Koç, Psk. Gülden Önder

“Çocuklarda Beş Boyutla Odaklanma”- Çocuk Gelişimi Uzm. Aile Dan. Nurşen Şirin

Prof. Dr. Kenneth Levy (Online)

“Zihinleştirme Kuramı Ve Alan Kuramı”- Kl. Psk. İshak Büyükyıldırım

Prof. Dr. Frank Yeomans- “Kimlik ile İlgili Zorlukların Kişilik ve Kişilik Bozukları ile İlişkisi” (Online)

Prof. Dr. Spyros Orfanos (Online) -“Şüphe Sanatı: Analitik Alan Teorilerinin Küreselleşmesi (The Art of Doubting: The Globalization of Analytic Field Theories)”

“Kaos Teorisi Ve Alan Terapisi”- Psk. Dan. Selda Kavun

“Kaos Teorisi ve Varoluşçu Yaklaşım” Psk. Dan. Merve Selimoğlu Demircan

*** Kongre esnasında mahrem bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı kongreden  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlardan birindeki öğrenciler.

 Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kongreye özel olmak kaydı ile; Aile Danışmanları, Hemşireler, Okul Öncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları yukarıda ismi geçen lisans bölümleri ile ilintili herhangi bir bölümde yüksek lisans yapmış olanlar ve öğrencileri de katılabilirler.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

200 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

3 Gün

09.00-18.00 arası

Toplam 24 saat

KATILIM BELGESİ

Katılımcılara, kongre sonrasında katılım gösterdikleri atölye çalışması ve kongre oturumlarına ait  Psikoterapi Enstitüsü LTD. ŞTİ. onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

bilgi@psikoterapi.com

0262 653 66 99

0532 267 47 94

Kayıt için, www.2021kongre.psikoterapi.com sitesinden başvuru formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

K O N G R E   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü, beklenmedik durumlarda her zaman eğitim yerini, tarihini, saatlerini değiştirme ya da eğitimi online platforma taşıma hakkını saklı tutar.

Adres: Psikoterapi Enstitüsü BAYRAMOĞLU Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Dış Kapı No: 285 D:29,

Darıca / KOCAELİ Tel: 0262 653 6699 Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Erken kayıt indiriminden faydalanmak için kongre kayıt ücretinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Kongre ücretinin tamamının ödenmesi durumunda adınız Kesin Kayıt Listesine eklenir.

Kesin kayıt ödemesini alttaki linklerden yapabilirsiniz.

 PED Üyeleri İçin Kredi kartı ile ödeme için tıklayınız.

 PED Üyesi Olmayanlar İçin Kredi kartı ile ödeme için tıklayınız.

Öğrenciler için kredi kartı ile ödeme için tıklayınız.

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “5.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz. 

 

  31.07.20121’a kadar  Sonrası
Lisans Öğrencileri 540 TL 648 TL
PED Üyeleri 648 TL 756 TL
PED Üyesi Olmayanlar 756 TL 864 TL

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Kongre tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde kongre ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Kongreye bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti., bünyesinde psikolojik sorunların terapisi ile birlikte ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti. ticari faaliyetlerini sürdürürken ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütü ve ticari kurumlarla iş birliği içinde bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin birçok şehrinde şube ve temsilcilik yapılanmasına giden; Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Hipnoz Derneği ve Duygu Odaklı Terapi Derneği ile işbirliği yapmasının yanında; Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliğinin kurumsal yetkili tanınmış enstitüsü, IAPSP derneğinin Türkiye kurumsal temsilcisi, SEPİ’nin Bölgesel Ağ Temsilcisi statülerini devam ettirmektedir.

Uluslararası kurum ve kuramcılarla inşa ettiği güçlü bağlar ve köprüler sonucunda Psikoterapi Enstitüsü Bünyesinde çeşitli kuramlara dayalı terapi eğitimlerine aracılık edilmiş, farklı kuramlarda (TFP, SSDP, Masterson Yaklaşımı, DOT-B, DOT-Çift vb) bir çok terapist, süpervizör ve eğitmen yetiştirilmiştir.

 Uzm Dr. BETÜL SEZGİN

(Klinik Psikoloji Yüksek Lisans)

1988 Yılında İstanbul Tıp Fakultesi‘nden mezun oldu.  1992- 1997 yılları arasında  Şişli  Etfal Hastanesi’nde  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  dalında  uzmanlık eğitimi aldı. 1997-2011 yılları arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2012 yılında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma  Hastanesinden emekli olarak devlet sektöründen ayrıldı. 2004 yılında  katıldığı Hipnoz Eğitimleri ile birlikte insan psikolojisi ve bedensel  hastalıklar arasındaki yakın ilişki ile ilgilenmeye başlamasıyla birlikte psikoterapi ve hipnoz alanındaki eğitimlerine başlamış oldu. 2007 yılında Psikoterapi Enstitüsü’nde 3 yıl süren Bütüncül Psikoterapi Eğitimi sonrasında 2010 yılında “Masterson Institute”  de başladığı kişilik bozukluklarında Masterson Yaklaşımı Eğitimi ve süpervizyon eğitimini 2015 yılında tamamladı 2007-2011 yılları arasında TSDE Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsünde Sistem Dizimleri- Aile Dizimi Eğitimini aldı.  1,5 yıl Profesör Hanna Levenson’dan Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Süpervizyonu ve Eğitimi aldı.1,5 yıl Leslie Greenberg’den Duygu odaklı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu eğitimi aldı. 2016 yılında Esenyurt Üniversitesi’nde Klinik  Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Hâlâ Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde eğitim kadrosunda yer almaktadır. “Masterson Institute Sertifikalı Terapist” ünvanına sahitir. Hipnoz Derneği Başkanlığını yürütmektedir. BAÇED Aile Danışmanlığı kurucu üyesidir. Hipnoz Derneği Başkanlığını yürütmekte olup derneğin faaliyetlerinde aktif rol almaktadır.

Kongre Başkanı Betül Sezgin Kısa Özgeçmiş

SON BİLDİRİ GÖNDERME TARİHİ 15 AĞUSTOS 2021’DİR. 

 

Çözüm Ortaklarımız

Araç çubuğuna atla